Taxe: (RO)

- Taxa de participare la Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România este 150 RON / 30 EURO (taxele includ mapa conferinței, programul, mesele de prânz și cina din data de 3 septembrie).

Important!

- Plata taxei pentru conferință se va face cu menționarea clară a numelui persoanei pentru care se face plata și acronimului Conferinta SGR 2021.
- Plata taxei pentru aplicații se va face cu menționarea clară a numelui persoanei pentru care se face plata și acronimului Aplicatia pe teren nr.1 de la Conferința SGR 2021 sau acronimului Aplicatia pe teren nr.2 de la Conferința SGR 2021

- DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE ESTE 31 IULIE 2021

- Plata taxei se va face in contul: Fundaţia “Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”

- Adresă: bd. Carol I nr. 11, 700506, Iaşi, România

- Cod fiscal: 21591880

- Banca: BRD Iasi

- IBAN (EUR) RO76 BRDE 240S V783 6183 2400

- Swift: BRDEROBU 

- IBAN (LEI) RO90 BRDE 240S V765 6220 2400


Important!

- Plata taxei pentru conferință se va face cu menționarea clară a numelui persoanei pentru care se face plata și acronimului Conferinta SGR 2021.

- Plata taxei pentru aplicații se va face cu menționarea clară a numelui persoanei pentru care se face plata și acronimului Aplicația pe teren nr.1 de la Conferința SGR 2021 sau acronimului Aplicatia pe teren nr.2 de la Conferința SGR 2021

- Vă rugăm să trimiteți o copie în format electronic a dovezii privind achitarea taxelor (Conferinta SGR 2021 / Aplicația pe teren nr.1 / Aplicația pe teren nr.2) la persoana de contact:

Prof. Gheorghiță Constantin
Tel: 0746659049
Email: constant652002@yahoo.es

Taxes: (En)

- The participation fee for the Annual National Conference of Geography Societies in Romania is RON 150 / EURO 30 (fees include the conference map, the program, lunches and dinner on September 3).

Important!

- The payment of the conference fee will be made with a clear mention of the name of the person for whom the payment is made and of the acronym SGR 2021 Conference.
- The payment of the application fee will be made with a clear mention of the name of the person for whom the payment is made and the acronym Field application no. 1 from the SGR 2021 Conference or the acronym Field application no. 2 from the SGR 2021 Conference

- DEADLINE FOR REGISTRATION IS JULY 31, 2021

- The payment of the tax will be made in the account: ALUMNI – ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Foundation

- Address: Iasi, Carol I Blvd., No. 11, Iasi County

- Tax Identification Number 21591880

- BANK: BRD Iasi

- IBAN (EUR) RO76 BRDE 240S V783 6183 2400

- Swift: BRDEROBU 

- IBAN (LEI) RO90 BRDE 240S V765 6220 2400

Vă așteptam cu mare drag!


Sponsori

Proiect realizat în colaborare cu:


Elevi realizatori: PREDA ANDREI & SERBAN ALEXANDRU

COPYRIGHT © 2021 www.cna.sgr-iasi.ro