TRASEU APLICAȚIE PE TEREN nr. 1


Particularitati geografice ale celor trei mari unitati de relief din regiunea Moldovei: Podisul Moldovei, Subcarpatii Moldovei si Carpatii Orientali

Aplicație practică de o zi pe traseul Iasi-Pașcani-Gura Humorului-Voroneț-Campulung Moldovenesc-Rarău-Falticeni-Târgu Neamț--Iași

Taxa aplicație – 150 lei

Plecare la ora 7.00

Etapa nr. 1 Iași - Ruginoasa

Parcurgerea sectorului vestic al Iașilor cu ieșire din oraș spre Valea Lupului, localitate din zona metropolitană. Deplasare spre vest traversând sectorul sudic al Campiei Colinare a Jijiei și pătrunderea prin șaua de la Ruginoasa în Podișul Sucevei.

Palatul de la Ruginoasa – vizitare la ora 8.00

Clădirea a fost construită în stil neogotic începând cu anul 1804 de familia boierească Sturdza și a trecut prin mai multe etape de reamenajare pâna în anul 1862. În acest an domnitorul Principatelor Unite Alexandru Ioan Cuza a cumpărat castelul dorind sa-l transforme în reședință de vară. În acest palat domnitorul a petrecut fosrte puțin timp însă aici a locuit Doamna Elena Cuza (1825-1909), care s-a ocupat de mobilarea și decorarea încăperilor, de amenajarea grădinii și a anexelor. Au fost angajați meșteri pentru repararea clădirii și grădinari germani pentru refacerea parcului din jurul castelului.

Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2015 fiind compus din: Palatul lui Alexandru Ioan Cuza, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - datând din anul 1813, Parcul - datând din anul 1813, Zidul de incintă - datând din anul 1813, Turnurile de apărare - datând din anul 1813 și Mormântul pregătit pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza - datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Etapa nr. 2 Ruginoasa – Manăstirea Voroneț

Deplasare pe direcția sud est – nord vest prin Podișul Sucevei (Șaua Ruginoasa, Valea Siretului, Interfluviul Moldova – Siret, Valea Moldovei, Podișul Fălticenilor), Dealul Ciungi, Subcarpații Moldovei, Obcina Mare și Munții Stânișoara.

Mănăstirea Voroneț - vizitare la ora 10.00

Mănăstirea Voroneț - supranumită „Capela Sixtină a Estului” este ctitoria voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt construită în 1488 în numai trei luni şi trei săptămâni (din 26 mai până la 14 septembrie).

În anul 1993, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a inclus Biserica „Sf. Gheorghe” a Mănăstirii Voroneț, împreună cu alte șapte biserici din nordul Moldovei pe lista patrimoniului cultural mondial, în grupul Bisericile pictate din nordul Moldovei.

Etapa nr. 3. Mănăstirea Voroneț – Stațiunea Rarău

Deplasare pe Valea Moldovei cu prezentarea caracteristicilor fizico-geografice si a specificului umanizării din arealul montan străbătut (Munții Stânișoara, Obcina Feredeului, Depresiunea Câmpulung Moldovenesc, Masivul Giumalău și Masivul Rarău)

Stațiunea Rarău – vizitare la ora 12.30

Staţiunea de cercetare şi practică studențească „Ion Gugiuman” Rarău este situată la altitudinea de 1572m între Pietrele Doamnei şi vârful Rarău într-un cadru natural de excepţie, având în apropiere numeroase alte obiective de interes ştiinţific cum ar fi: Peştera Liliecilor, Piatra Şoimului, Piatra Zimbrului şi Pochii Rarăului. Din anul 2010 Staţiunea Rarău a fost integrată în cadrul perimetrului protejat “Situl Natura 2000 Rarău-Giumalău” al cărui custode este Direcţia Silvică Suceava. Amplasarea staţiunii în zona înaltă a Masivului Rarău este deosebit de favorabilă pentru derularea unor cercetări de meteorologie şi climatologie montană, geomorfologie, geologie, botanică, zoologie, turism montan etc.

Prezentarea facilităților de cercetare și a activităților didactice din cadrul Stațiunii Rarău urmată de o ascensiune pe Varful Rarău (1651m). Tur de orizont și prezentarea particularităților geografice ale Masivului Rarău.

Masa de prânz va fi luată la restaurantul Hotelului Alpin Rarău.

Etapa nr. 4. Stațiunea Rarău – Orașul Fălticeni

Coborâre din Masivul Rarău pe TransRarău una dintre cele mai frumoase sosele montane din Carpații Orientali. Deplasare pe Valea Moldovei până la ieșirea din zona montană și pătrunderea în Podișul Falticenilor.

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni – vizitare la ora 18.00

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni - vizitare la ora 18.00

Participanții la aplicația practică vor fi împarțiți în două grupuri care vor vizita simultan cele două muzee, ulterior facându-se schimbul între cele două formații de vizită.

Etapa nr. 5. Municipiul Fălticeni – Târgu Neamț

Deplasare pe drumul european E85 străbătând Podișul Sucevei și Depresiunea Nemț (Ozana-Topolița). Oprire pentru cina la Restaurantul Hanul Ancuței din Comuna Tupilati județul Neamț – ora 20.00

Etapa nr. 6. Târgu Neamț – Iași

Deplasare pe direcția vest – est trecând peste Valea Moldovei, prin Codrii Pașcanilor și ulterior peste râul Siret, prin Șaua Ruginoasa și străbâtînd sectorul sudic al Campiei Moldovei până la Iași.

Sosire in Iași între orele 24.00 și 1.00

Locurile din aplicațiile practice se ocupă având in vedere pricipiul primul venit - primul servit (înscrierea fermă se face având în vedere data la care s-a plătit taxa de participare la aplicația practică)!TRASEU APLICAȚIE PE TEREN nr. 2


Riscuri naturale și calitatea vieții în Podișul Modovei

Aplicație practică de o zi pe traseul Iași – Cotnari – Ceplenița – Hârlău –Târgu Frumos – Mădârjac – Stornești - Târgu Frumos – Strunga – Miclăușeni – Iași

Taxa aplicație – 150 lei

Plecare la ora 8.00

Activități:

- Prezentarea unor areale reprezentative privind riscurile naturale specifice Câmpiei Jijiei. Studiu de caz: Valea Nucului (Ceplenița)

- Vizita Muzeul Viei și Vinului din Hârlău în casa boierului Tăutu

- Vizita Bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău – ctitorie a Domnului Moldovei Ștefan cel Mare

- Prezentarea Stațiunii de Cercetare Fizico-geografică și de monitorizare a calității mediului Mădârjac, județul Iași (pauză de prânz).

- Prezentarea unor areale reprezentative privind riscurile naturale specifice Podișului Central Moldovenesc. Studiu de caz: Valea Pietroasă – Frumușica (Mădârjac).

- Vizitarea unei microferme moderne de cultură a lavandei la Stornești (com. Sinești).

- Calitatea terenurilor și cultura viței de vie în cadrul Fermei Strunga. Degustare a vinurilor locale.

- Vizita Castelului Sturza de la Miclăușeni – capodoperă romantică (neogotică) și a Mănăstirii Miclăușeni

- Cină în cadrul Complexului de la Miclăușeni.

Estimare orar:

08:00 plecare corp B

09:00 Valea Nucului – Ceplenița

10:30 Muzeul Vinului Hârlău

11:30 Biserica Sf. Gheorghe

13:00-15:00 Stațiunea Mădârjac (Masa de prânz)

15:00 Valea Pietroasă – Frumușica

16:30 Ferma Stornești

18:00 Strunga

19:00 Miclăușeni (Cină)

22:00 Sosire Iași

Locurile din aplicațiile practice se ocupă având in vedere pricipiul primul venit - primul servit (înscrierea fermă se face având în vedere data la care s-a plătit taxa de participare la aplicația practică)!

Duminică 5 septembrie 2021

- 9.45 – 10.00 Adunarea participanților la turul ghidat al orașului Iași (participarea trebuie menționată în fișa de înscriere iar intâlnirea va avea loc în fața Corpului A, UAIC)

- 10.00-13.00 Tur ghidat în orașul Iași

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE ESTE 31 IULIE 2021Vă așteptam cu mare drag!


Sponsori

Proiect realizat în colaborare cu:


Elevi realizatori: PREDA ANDREI & SERBAN ALEXANDRU

COPYRIGHT © 2021 www.cna.sgr-iasi.ro